Kalendarium - Kalendarz 2020-2021

zss w Sułkowicach-Bolęcinie
ZSS w Sułkowicach - Bolęcinie
Przejdź do treści
Rok Szkolny 2020/2021
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1.09.2020 r. (wtorek)
Dzień Edukacji Narodowej -14.10.2020 r. ( środa)
Święto Wszystkich Świętych- 1.11.2020 r. ( niedziela)
Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2020 r. ( środa)
Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. - 01.01.2021 r.
 Święto Trzech Króli- 6.01.2021 r. ( środa)
Ferie zimowe 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
Święto Pracy – 1.05.2021 r. ( sobota)
Święto Konstytucji 3 maja – 3.05.2021 r. ( poniedziałek)
Egzamin ósmoklasisty – 25, 26, 27. 05.2021 r.
Boże Ciało – 3.06.2021 r. ( czwartek)
Koniec roku szkolnego -  25.06.2021 r.
Ferie letnie – 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

Okres I
1.09.2020 r. – 31.01.2021 r.
Okres II
1.02.2021 r. – 25.06.2021 r.
Do 22.12.2020 r. – informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
Do 22.01.2021 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach
29. 01. 2021 r. – Rada klasyfikacyjna
Do  17.05.2021 r. – informacja do rodziców  o  zagrożeniach oceną
niedostateczną
Do 17.06.2021 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach
21.06.2021 r. – Rada klasyfikacyjna
Wywiadówki i dyżury
14.09.2020 r. – wywiadówka (spotkanie z wychowawcami online)
16.11.2020 r. -  wywiadówka
25.01.2021 r. – wywiadówka (spotkanie online, informacja o ocenach)
15.03.2021 r. – dyżur dla rodziców (umawiamy się indywidualnie i zapraszamy rodziców online)
17.05.2021 r. – wywiadówka
Rady Pedagogiczne
14.09.2020 r. – organizacja roku szkolnego (online)
16.11.2020 r. – szkoleniowa
7.12.2020 r. – szkoleniowa (OC)
29.01.2021 r. - klasyfikacyjna
15.03.2021 r. – szkoleniowa (WDN, OC)
17.05.2021 r. – dydaktyczno- wychowawcza
21.06.2021 r. – klasyfikacyjna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
4 – 5.01.2021 r. (2 dni)
24 – 28. 05.2021 r. (5 dni w tym egzamin klasy 8 i Dzień Promocji Zdrowia i Sportu)
4.06.2021 r. (1 dzień)
Wróć do spisu treści